222 Ministries - Nederland

222 Ministries is een internationale non-profit organisatie en heeft kantoren in Nederland, Duitsland, Zweden, Engeland en de Verenigde Staten.

Visie & missie

222 Ministries is opgericht, om het Koninkrijk van God in Iran verder te bouwen. Wij willen dat Iran verandert in een natie die het beeld van Christus draagt, dat vernieuwing zichtbaar wordt in iedere laag van de samenleving. Van de invloedsfeer binnen de regering en het zakenleven tot de relaties van alledag.

Het is ons verlangen dat Iran als veranderde natie van invloed en een zegen zal zijn voor de omringende landen en voor het hele Midden-Oosten.

222 Ministries bouwt voort op de principes van 2 Timoteüs 2:2 – ‘Geef wat je in aanwezigheid van velen van mij hebt ge- hoord, door aan betrouwbare mensen die geschikt zijn om anderen te onderwijzen.’

Ons doel is: Een nieuwe generatie dienende leiders in Iran op te laten staan, hen los te laten en te versterken zodat ze de roeping van God in hun leven kunnen vervullen. Leiders die kerken stichten en die het land in elke laag van de samenlev- ing zullen beïnvloeden.

Geschat wordt dat sinds 1979 meer dan een miljoen mensen in Iran tot geloof zijn gekomen. Doordat christenen actief vervolgd worden in het land, zijn kerken gedwongen om ondergronds te gaan. Veel kerkleiders hebben Iran moeten ontvluchten en leven nu in Turkije. Ondanks alle tegenstand gaat 222 Ministries door met het trainen leiders. Elk jaar organiseren we conferenties om leiders te onderwijzen in de Bijbelse waarheden, om aan hen het stokje door te geven en de Kerk van Jezus Christus verder te bouwen.

De Kerk is de Bruid van Jezus Christus, geroepen om zijn glorie op aarde te weerspiegelen. Door actieve kerken met een roeping, kunnen landen veranderd worden!

Onze missie is om de Daniëls van Esthers van deze generatie te trainen en los te laten en op deze manier kerken te stichten in heel Iran en daarbuiten. Op dit moment heeft 222 Ministries in 53 steden van Iran ondergrondse kerken.

Wij geloven dat televisie de sleutel is om (huis) gemeentes in het hele land te onderwijzen en toe te rusten. De oogst is nu rijp om binnengehaald te worden en wij gebruiken dit machtige medium om het evangelie te prediken en om de verlorenen te bereiken. Tegelijkertijd krijgen deze mensen de gelegenheid om aan de fundamenten van hun geloof in Christus te bouwen. Ze worden bemoedigd in hun wandel met God door de tv-programma’s over onderwijs en discipelschap.

222 Ministries International is pionier in het gebruik van televisie en internet om kerken op te bouwen en te versterken, en om Iraniërs met de boodschap van het evangelie te bereiken.

Het internet is een ongelooflijke zegen! Via het internet zijn we in staat om miljoenen Iraanse christenen te voorzien christelijk lesmateriaal (tekst, audio en video), dat gratis te downloaden is. Op de website www.farsicrc.com (Farsi Christian Resource Centre), kunnen christenen trainingsmateriaal vinden voor elk aspect van hun leven met Christus. Daarnaast kunnen honderden toekomstige Iraanse leiders zich voor onze online Bijbelschool inschrijven. We kunnen ze trainen, toerusten en versterken in hun roeping.

Miljoenen jonge Iraniërs maken gebruik van het internet. Velen zijn op zoek naar hoop. Door het evangelie in alledaags taalgebruik aan te bieden, komen ze in aanraking met de waarheid en duizenden worden gered.

Het groeiende aantal Iraanse christenen hebben niet alleen Bijbels nodig, maar ook studieboeken, hulpmiddelen voor de kerk, leesmateriaal voor kinderen, aanbiddingmuziek en nog veel meer! 222 Ministries stelt deze broodnodige middelen ter beschikking, die bijdragen aan de groei van zowel de individuele christenen, als de kerken.

Veel christenen uit Syrië en Irak zijn als gevolg van oorlog en vervolging gevlucht uit hun land. Volgens het UNHCR verblijven er 2,75 miljoen Syrische vluchtelingen in Turkije. Wij geloven dat de Kerk van Jezus Christus de eerste zou moeten zijn om onze lijdende broeders en zusters wereldwijd te helpen. Dankzij onze kerken in Turkije kunnen we dat doen. 222 Ministries biedt steun in de vorm van voedselhulp, basisvoorzieningen, hulp bij medische behandeling en rechtsbijstand bij asielaanvragen.