Balans 2015

  Debet Credit
Eigen vermogen 48.538,-  
Schulden   122.950,-
Liquide middelen 74.412,-  
  122.950,- 122.950,-
  Verlies Winst
Bedrijfskosten 217.996,-  
Projectkosten 33.023,-  
Giften   221.454,-
Bijdrage 222 UK   67.489,-
  251.019,- 288.943,-
Resultaat 37.924.-  
Totaal 288.943,- 288.943,-