Balans 2016

  Debet Credit
Eigen vermogen 81.580,-  
Schulden   119.052.-
Liquide middelen 37.472,-  
  119.052,- 119.052,-
  Verlies Winst
Bedrijfskosten 211.263.-  
Projectkosten 115.168,-  
Giften   230.325,-
Bijdrage 222 UK   63.066,-
  326.431,- 293.391,-
Resultaat   33.040.-
Totaal 326.431,- 326.431,-